wmt14_translate

 • Opis :

Przetłumacz zbiór danych na podstawie danych ze statmt.org.

Wersje istnieją dla różnych lat przy użyciu kombinacji wielu źródeł danych. Podstawowy wmt_translate umożliwia utworzenie własnej konfiguracji w celu wybrania własnej pary danych/języka przez utworzenie niestandardowego tfds.translate.wmt.WmtConfig .

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Strona główna : http://www.statmt.org/wmt14/translation-task.html

 • Kod źródłowy : tfds.translate.Wmt14Translate

 • Wersje :

  • 1.0.0 (domyślnie): Brak informacji o wersji.
 • Rozmiar zbioru danych : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Niektóre konfiguracje wmt tutaj wymagają ręcznego pobrania. Proszę zajrzeć do wmt.py, aby zobaczyć dokładną ścieżkę (i nazwę pliku), który ma zostać pobrany.

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nieznane

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwane.

 • Przykłady ( tfds.as_dataframe ): Brak.

 • Cytat :

@InProceedings{bojar-EtAl:2014:W14-33,
 author  = {Bojar, Ondrej and Buck, Christian and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Koehn, Philipp and Leveling, Johannes and Monz, Christof and Pecina, Pavel and Post, Matt and Saint-Amand, Herve and Soricut, Radu and Specia, Lucia and Tamchyna, Ale
{s} },
 title   = {Findings of the 2014 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Ninth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {June},
 year   = {2014},
 address  = {Baltimore, Maryland, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {12--58},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/W/W14/W14-3302}
}

wmt14_translate/cs-en (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 cs-en.

 • Rozmiar pobierania : 1.58 GiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 15 786 979
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
cs Tekst tf.string
en Tekst tf.string

wmt14_translate/de-en

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 de-en.

 • Rozmiar pobierania : 1.58 GiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 4 508 785
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
de Tekst tf.string
en Tekst tf.string

wmt14_translate/fr-pl

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 fr-pl.

 • Rozmiar pobierania : 6.20 GiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 40 836 876
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst tf.string
fr Tekst tf.string

wmt14_translate/hi-en

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych zadania tłumaczenia hi-en WMT 2014.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 44.65 MiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 2,507
'train' 313 748
'validation' 520
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hi': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst tf.string
cześć Tekst tf.string

wmt14_translate/ru-en

 • Opis konfiguracji : Zestaw danych zadania tłumaczenia WMT 2014 ru-en.

 • Rozmiar pliku do pobrania : 998.38 MiB

 • Dzieli :

Rozdzielać Przykłady
'test' 3003
'train' 2 486 965
'validation' 3000
 • Struktura funkcji :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
Tłumaczenie
en Tekst tf.string
ru Tekst tf.string