wsc273

 • opis :

WSC273 to test porównawczy rozumowania zdroworozsądkowego, który wymaga, aby system przeczytał zdanie z zaimkiem wieloznacznym i wybrał desygnat tego zaimka spośród dwóch możliwości. Zawiera pierwsze 273 przykłady z Winograd Schema Challenge. Schemat Winograda to para zdań, które różnią się tylko jednym lub dwoma słowami i które zawierają niejednoznaczność, która jest rozwiązywana w przeciwny sposób w tych dwóch zdaniach i wymaga użycia wiedzy o świecie i rozumowania do jej rozwiązania. Schemat bierze swoją nazwę od dobrze znanego przykładu Terry’ego Winograda: The city councilmen refused the demonstrators a permit because they [feared/advocated] violence.'' If the word is they'' presumably refers to the city council; if it is popierane”, to „oni” przypuszczalnie odnosi się do demonstrantów.

Rozdzielać Przykłady
'test' 273
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'idx': int32,
  'label': int32,
  'option1': Text(shape=(), dtype=string),
  'option1_normalized': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2_normalized': Text(shape=(), dtype=string),
  'pronoun_end': int32,
  'pronoun_start': int32,
  'pronoun_text': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
idx Napinacz int32
etykieta Napinacz int32
opcja 1 Tekst strunowy
opcja1_znormalizowana Tekst strunowy
Opcja 2 Tekst strunowy
opcja2_znormalizowana Tekst strunowy
zaimek_koniec Napinacz int32
początek_zaimka Napinacz int32
zaimek_tekst Tekst strunowy
tekst Tekst strunowy
 • Cytat :
@inproceedings{levesque2012winograd,
 title={The winograd schema challenge},
 author={Levesque, Hector and Davis, Ernest and Morgenstern, Leora},
 booktitle={Thirteenth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning},
 year={2012},
 organization={Citeseer}
}