xtreme_pawsx

 • opis :

Ten zestaw danych zawiera tłumaczenia maszynowe angielskich danych treningowych PAWS. Tłumaczenia są dostarczane przez test porównawczy XTREME i obejmują następujące języki:

 • Francuski
 • hiszpański
 • Niemiecki
 • chiński
 • język japoński
 • koreański

Więcej informacji na temat PAWS można znaleźć w artykułach: PAWS: Paraphrase Adversaries from Word Scrambling na https://arxiv.org/abs/1904.01130 i PAWS-X: A Cross-lingual Adversarial Dataset for Paraphrase Identification na https://arxiv. org/abs/1908.11828

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące XTREME, zobacz: XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization na https://arxiv.org/abs/2003.11080

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sentence1': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentence2': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
etykieta Etykieta klasy int64
zdanie 1 Tekst strunowy
zdanie2 Tekst strunowy
@article{hu2020xtreme,
   author  = {Junjie Hu and Sebastian Ruder and Aditya Siddhant and Graham Neubig and Orhan Firat and Melvin Johnson},
   title   = {XTREME: A Massively Multilingual Multi-task Benchmark for Evaluating Cross-lingual Generalization},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/2003.11080},
   year   = {2020},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {2003.11080}
}

xtreme_pawsx/de (domyślna konfiguracja)

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczono na de

 • Rozmiar pliku do pobrania : 22.34 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.19 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49340

xtreme_pawsx/es

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczono na es

 • Rozmiar pliku do pobrania : 22.27 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.09 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49244

xtreme_pawsx/fr

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczono na fr

 • Rozmiar pliku do pobrania : 22.70 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.53 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49208

xtreme_pawsx/ja

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczono na ja

 • Rozmiar pliku do pobrania : 25.12 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 16.98 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49086

xtreme_pawsx/ko

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczone na ko

 • Rozmiar pliku do pobrania : 22.99 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 14.86 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49298

xtreme_pawsx/zh

 • Opis konfiguracji : Przetłumaczono na zh

 • Rozmiar pliku do pobrania : 21.45 MiB

 • Rozmiar zestawu danych : 13.21 MiB

 • Podziały :

Rozdzielać Przykłady
'train' 49149