yahoo_ltrc

 • opis :

Zestaw danych Yahoo Learning to Rank Challenge (zwany także „C14”) to zestaw danych Learning to Rank wydany przez Yahoo. Zestaw danych składa się z par zapytanie-dokument reprezentowanych jako wektory cech i odpowiadające im etykiety oceny istotności.

Zestaw danych zawiera dwie wersje:

 • set1 : Zawiera 709 877 par zapytanie-dokument.
 • set2 : Zawiera 172 870 par zapytanie-dokument.

Możesz określić, czy chcesz użyć wersji set1 czy set2 zestawu danych w następujący sposób:

ds = tfds.load("yahoo_ltrc/set1")
ds = tfds.load("yahoo_ltrc/set2")

Jeśli podano tylko yahoo_ltrc , opcja yahoo_ltrc/set1 jest wybrana domyślnie:

# This is the same as `tfds.load("yahoo_ltrc/set1")`
ds = tfds.load("yahoo_ltrc")
 • Strona główna : https://research.yahoo.com/datasets

 • Kod źródłowy : tfds.ranking.yahoo_ltrc.YahooLTRC

 • Wersje :

  • 1.0.0 : Pierwsza wersja.
  • 1.1.0 (domyślnie): Dodaj identyfikatory zapytań i dokumentów.
 • Rozmiar pliku do pobrania : Unknown size

 • Instrukcje ręcznego pobierania : ten zestaw danych wymaga ręcznego pobrania danych źródłowych do katalogu download_config.manual_dir (domyślnie ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Poproś o dostęp do zestawu danych C14 Yahoo Learning To Rank Challenge na stronie https://research.yahoo.com/datasets Wyodrębnij pobrany plik dataset.tgz i umieść plik ltrc_yahoo.tar.bz2 w katalogu manual_dir/ .

 • Klucze nadzorowane (Zobacz dokument as_supervised ): None

 • Rysunek ( tfds.show_examples ): Nieobsługiwany.

 • Cytat :

@inproceedings{chapelle2011yahoo,
 title={Yahoo! learning to rank challenge overview},
 author={Chapelle, Olivier and Chang, Yi},
 booktitle={Proceedings of the learning to rank challenge},
 pages={1--24},
 year={2011},
 organization={PMLR}
}

yahoo_ltrc/set1 (domyślna konfiguracja)

 • Rozmiar zbioru danych : 795.39 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Nie

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 6983
'train' 19944
'vali' 2994
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'doc_id': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
  'float_features': Tensor(shape=(None, 699), dtype=float64),
  'label': Tensor(shape=(None,), dtype=float64),
  'query_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_dokumentu Napinacz (Nic,) int64
float_features Napinacz (Brak, 699) pływak64
etykieta Napinacz (Nic,) pływak64
identyfikator_zapytania Tekst strunowy

yahoo_ltrc/set2

 • Rozmiar zestawu danych : 194.92 MiB

 • Automatyczne buforowanie ( dokumentacja ): Tak

 • Podziały :

Podział Przykłady
'test' 3798
'train' 1266
'vali' 1266
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'doc_id': Tensor(shape=(None,), dtype=int64),
  'float_features': Tensor(shape=(None, 700), dtype=float64),
  'label': Tensor(shape=(None,), dtype=float64),
  'query_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
identyfikator_dokumentu Napinacz (Nic,) int64
float_features Napinacz (Brak, 700) pływak64
etykieta Napinacz (Nic,) pływak64
identyfikator_zapytania Tekst strunowy