gsm8k

 • opis :

Zestaw danych składający się z 8,5 tys. wysokiej jakości zróżnicowanych językowo zadań tekstowych z matematyki dla szkół podstawowych.

Rozdzielać Przykłady
'test' 1319
'test_socratic' 1319
'train' 7473
'train_socratic' 7473
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDict
adnotacja Tekst strunowy
odpowiadać Tekst strunowy
pytanie Tekst strunowy
krótka odpowiedź Tekst strunowy
 • Cytat :
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}