open_images_challenge2019_detection

 • Opis :

Open Images to wspólne wydanie około 9 milionów obrazów opatrzonych etykietami na poziomie obrazu, ramkami ograniczającymi obiekty, maskami segmentacji obiektów i relacjami wizualnymi. Ten wyjątkowo duży i zróżnicowany zbiór danych ma na celu pobudzenie najnowocześniejszego postępu w analizowaniu i rozumieniu obrazów.

Zawiera dane ze ścieżki wykrywania obiektów zawodów. Celem tej ścieżki jest przewidzenie wąskiej ramki ograniczającej wokół wszystkich instancji obiektów z 500 klas.

Obrazy są oznaczone pozytywnymi etykietami na poziomie obrazu, wskazującymi obecność pewnych klas obiektów, oraz negatywnymi etykietami na poziomie obrazu, wskazującymi na nieobecność pewnych klas. W konkursie wszystkie inne klasy bez adnotacji są wyłączone z oceny na tym obrazie. Dla każdej pozytywnej etykiety na poziomie obrazu opatrzono adnotacją każde wystąpienie tej klasy obiektów na obrazie.

Podział Przykłady
'test' 99 999
'train' 1 743 042
'validation' 41620
 • Struktura funkcji :
FeaturesDict({
  'bobjects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'is_group_of': bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=500),
  }),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'objects': Sequence({
    'confidence': float32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=500),
    'source': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Dokumentacja funkcji :
Funkcja Klasa Kształt Typ D Opis
FunkcjeDykt
Bobjects Sekwencja
bobjects/bbox Funkcja BBox (4,) pływak32
bobjects/is_group_of Napinacz bool
Bobjects/etykieta Etykieta klasy int64
ID Tekst strunowy
obraz Obraz (Brak, Brak, 3) uint8
obiekty Sekwencja
obiekty/pewność siebie Napinacz pływak32
obiekty/etykieta Etykieta klasy int64
obiekty/źródło Tekst strunowy

open_images_challenge2019_detection/200k (konfiguracja domyślna)

 • Opis konfiguracji : Obrazy mają maksymalnie 200 000 pikseli i jakość JPEG 72.

 • Rozmiar zbioru danych : 59.06 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie

open_images_challenge2019_detection/300k

 • Opis konfiguracji : Obrazy mają maksymalnie 300 000 pikseli i jakość JPEG 72.

 • Rozmiar zbioru danych : 80.10 GiB

 • Rysunek ( tfds.show_examples ):

Wyobrażanie sobie