tf_çiçekler

Büyük bir çiçek resimleri seti

Bölmek örnekler
'train' 3.670
  • Özellik yapısı :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
  • Özellik belgeleri :
Özellik Sınıf Şekil Dtipi Tanım
ÖzelliklerDict
resim resim (Yok, Yok, 3) uint8
etiket SınıfEtiketi int64

görselleştirme

  • Alıntı :
@ONLINE {tfflowers,
author = "The TensorFlow Team",
title = "Flowers",
month = "jan",
year = "2019",
url = "http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz" }