tensör akışı:: hizmet veren:: servis edilebilirKol

#include <servable_handle.h>

Altında yatan Sunulabilir nesne T akıllı işaretçi alınır Loader .

Özet

Ön uç kodu bu tutamaçları ServableManager'dan alır. Tutamaç, altta yatan nesneyi, tutamaç canlı olduğu sürece canlı tutar. Ön uç, onu uzun süre tutmamalıdır, çünkü onu tutmak servis edilebilir yeniden yüklemeyi geciktirebilir.

Tanıtıcıdan döndürülen T, genellikle birden çok istek arasında paylaşılır; bu, T'de yapılan tüm mutasyon değişikliklerinin uygulama mantığına göre doğruluğu koruması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, birden fazla istek iş parçacığının varlığında, T'nin iş parçacığı güvenli kullanımı sağlanmalıdır.

T'nin bir değer türü olması beklenir ve dahili olarak bir işaretçi olarak depolanır. Çoğu durumda bunu yapmak bir hata olacağından, T için bir işaretçi türü kullanmak derlemede başarısız olacaktır.

Örnek kullanım:

// Define or use an existing servable:
class MyServable {
public:
  void MyMethod();
};

// Get your handle from a manager.
ServableHandle handle;
TF_RETURN_IF_ERROR(manager->GetServableHandle(id, &handle));

// Use your handle as a smart-pointer:
handle->MyMethod();