การอ้างอิง TFX API

TensorFlow ขยาย

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์แบบจำลอง

เสิร์ฟ

ข้อมูลเมตาของ ML

ข้อมูลเมตาของ TF

ไลบรารีที่ใช้ร่วมกันพื้นฐานของ TFX ( tfx_bsl )