tensör akışı:: hizmet veren:: Önbelleğe Alma Yöneticisi:: YükleyiciFabrika

Bu soyut bir sınıftır.

#include <caching_manager.h>

Bir yükleyici fabrikasının, sunulabilir bir istekten ilgili yükleyiciye eşlenmesi için bir soyutlama.

Özet

Miras

Bilinen Altsınıflar Doğrudan: tensorflow :: hizmet :: PathPrefixLoaderFactory

Yapıcılar ve Yıkıcılar

~LoaderFactory ()

Kamu işlevleri

CreateLoader (const ServableId & servable_id)=0
virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > >
Sunulabilir-kimliğe karşılık gelen yükleyiciden oluşan sunulabilir veriler oluşturur.
GetServableVersion (const string & servable_name, ServableRequest::AutoVersionPolicy policy) const =0
virtual int64
Verilen ilke için sunulabilir ada karşılık gelen bir sürüm döndürür.

Kamu işlevleri

CreateLoader

virtual ServableData< std::unique_ptr< Loader > > CreateLoader(
  const ServableId & servable_id
)=0

Sunulabilir-kimliğe karşılık gelen yükleyiciden oluşan sunulabilir veriler oluşturur.

Herhangi bir hata, döndürülen ServableData öğesine gömülerek bildirilebilir.

GetServableVersion

virtual int64 GetServableVersion(
  const string & servable_name,
  ServableRequest::AutoVersionPolicy policy
) const =0

Verilen ilke için sunulabilir ada karşılık gelen bir sürüm döndürür.

~YükleyiciFabrika

virtual  ~LoaderFactory()=default