זרימת טנסור :: אופ :: AccumulatorSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

מעדכן את המצבר עם ערך חדש עבור global_step.

סיכום

יומני אזהרה אם ערך המצבר כבר גבוה מ- new_global_step.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית לצבר.
  • new_global_step: הערך הגלובלי החדש שיש להגדיר.

החזרות:

בונים והרסנים

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

AccumulatorSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const