זרימת טנסור :: אופ :: אקוש

#include <math_ops.h>

מחשב קוסינוס היפרבולי הפוך x ביסוד.

סיכום

בהינתן טנסור קלט, הפונקציה מחשבת קוסינוס היפרבולי הפוך מכל יסוד. טווח הקלט הוא [1, inf] . הוא מחזיר nan אם הקלט נמצא מחוץ לטווח.

x = tf.constant([-2, -0.5, 1, 1.2, 200, 10000, float("inf")])
tf.math.acosh(x) ==> [nan nan 0. 0.62236255 5.9914584 9.903487 inf]

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Acosh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

אקוש

 Acosh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const