זרימת טנסור :: אופ :: אסין

#include <math_ops.h>

מחשבת את הסינוס ההפוך הטריגנומטרי של x אלמנט.

סיכום

פעולת tf.math.asin מחזירה את ההפך של tf.math.sin , כך שאם y = tf.math.sin(x) אז, x = tf.math.asin(y) .

הערה : הפלט של tf.math.asin יהיה בטווח הסינוס ההפוך, כלומר [-pi / 2, pi / 2].

לדוגמה:

# Note: [1.047, 0.785] ~= [(pi/3), (pi/4)]
x = tf.constant([1.047, 0.785])
y = tf.math.sin(x) # [0.8659266, 0.7068252]

tf.math.asin(y) # [1.047, 0.785] = x

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Asin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

אסין

 Asin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const