זרימת טנסור :: אופ :: BarrierReadySize

#include <data_flow_ops.h>

מחשבת את מספר האלמנטים המלאים במחסום הנתון.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית: הידית למחסום.

החזרות:

  • Output : מספר האלמנטים המלאים (כלומר אלה עם כל רכיבי הערך שלהם מוגדרים) במחסום.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

BarrierReadySize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

תכונות ציבוריות

operation
size

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

גודל

::tensorflow::Output size

פונקציות ציבוריות

BarrierReadySize

 BarrierReadySize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const