זרימת טנסור :: אופ :: CheckNumerics

#include <array_ops.h>

בודק טנסור לערכי NaN ו- Inf.

סיכום

מתי לרוץ, מדווחת על InvalidArgument שגיאה אם tensor יש ערכים שאינם מספר (NaN) או לאינסוף (INF). אחרת, עובר tensor כמו שהוא.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • הודעה: קידומת של הודעת השגיאה.

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

CheckNumerics (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor, StringPiece message)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

CheckNumerics

 CheckNumerics(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor,
  StringPiece message
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const