זרימת טנסור :: אופ :: DecodeBase64

#include <string_ops.h>

פענח מחרוזות מקודדות בסיס 64.

סיכום

קלט יכול להיות או לא יכול להיות ריפוד בסוף. ראה EncodeBase64 לריפוד. אינטרנט בטוח פירושו שהקלט חייב להשתמש - ו _ במקום + ו /.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • קלט: מחרוזות Base64 לפענוח.

החזרות:

  • Output : מיתרים מפוענחים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DecodeBase64 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

DecodeBase64

 DecodeBase64(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const