זרימת טנסור :: אופ :: DestroyTemporaryVariable

#include <state_ops.h>

הורס את המשתנה הזמני ומחזיר את הערך הסופי שלו.

סיכום

מגדיר פלט לערך הטנסור עליו מצביע 'ref' ואז הורס את המשתנה הזמני שנקרא 'var_name'. כל השימושים האחרים ב- 'ref' היו חייבים להתבצע לפני אופציה זו. זה מושג בדרך כלל על ידי שרשור השופט דרך כל הקצאה או באמצעות תלות בקרה.

מוציא את הערך הסופי של הטנסור עליו מציין 'ref'.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ref: התייחסות למשתנה הזמני טנסור.
  • var_name: שם המשתנה הזמני, בדרך כלל שם התאמה ' TemporaryVariable '.

החזרות:

  • Output : טנסור הערך.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DestroyTemporaryVariable (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, StringPiece var_name)

תכונות ציבוריות

operation
value

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

ערך

::tensorflow::Output value

פונקציות ציבוריות

DestroyTemporaryVariable

 DestroyTemporaryVariable(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref,
  StringPiece var_name
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const