זרימת טנסור :: אופ :: אלו

#include <nn_ops.h>

מחשבת לינארית אקספוננציאלית: exp(features) - 1 אם <0, features אחרת.

סיכום

ראה למידה עמוקה ומהירה של רשת על ידי יחידות ליניאריות אקספוננציאליות (ELU)

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור ההפעלות.

בונים והרסנים

Elu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

תכונות ציבוריות

activations
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

הפעלות

::tensorflow::Output activations

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

אלו

 Elu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const