זרימת טנסור :: אופ :: קידוד JpegVariableQuality

#include <image_ops.h>

תמונת קלט לקודד JPEG באיכות הדחיסה המסופקת.

סיכום

image היא תלת מימד uint8 טנסור של צורה [height, width, channels] . quality היא ערך איכות דחיסת jpeg int32 בין 0 ל 100.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תמונות: תמונות להתאמה. לפחות תלת מימד.
  • איכות: איכות int לקידוד.

החזרות:

  • Output : 0-D. תמונה מקודדת JPEG.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

EncodeJpegVariableQuality (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input quality)

תכונות ציבוריות

contents
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

תוכן

::tensorflow::Output contents

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

קידוד JpegVariableQuality

 EncodeJpegVariableQuality(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input images,
  ::tensorflow::Input quality
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const