השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: עוּבדָה

#include <user_ops.h>

פלט עובדה על מפעלים.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור העובדה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Fact (const :: tensorflow::Scope & scope)

תכונות ציבוריות

fact
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

עוּבדָה

::tensorflow::Output fact

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

עוּבדָה

 Fact(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const