זרימת טנסור :: אופ :: אחריותקונסט

#include <array_ops.h>

נותן אחריות לזמן הריצה של ה- TF כי טנסור הקלט הוא קבוע.

סיכום

זמן הריצה חופשי לבצע אופטימיזציות על סמך זה.

מקבל רק טנזרים שהוקלדו לערך כקלטים ודוחה ידיות משתנה למשאבים כקלט.

מחזיר את טנסור הקלט ללא שינוי.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

GuaranteeConst (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

אחריותקונסט

 GuaranteeConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const