זרימת טנסור :: אופ :: InplaceUpdate

#include <array_ops.h>

מעדכן שורות שצוינו עם ערכים ב- v .

סיכום

מחשב x[i, :] = v; return x ,: x[i, :] = v; return x .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • x: טנסור מסוג T
  • i: וקטור. מדדים לממד השמאלי ביותר של x .
  • v: Tensor מסוג T. אותם מידות מימד כמו x למעט הממד הראשון, שחייב להיות זהה לגודל i.

החזרות:

  • Output : Tensor מסוג T. כינוי של x . התוכן של y אינו מוגדר אם יש כפילויות ב- i .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

InplaceUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

InplaceUpdate

 InplaceUpdate(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const