זרימת טנסור :: אופ :: אובדן L2

#include <nn_ops.h>

הפסד L2.

סיכום

מחשבת מחצית מנורמת L2 של טנזור ללא ה- sqrt :

output = sum(t ** 2) / 2

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • t: בדרך כלל דו-ממדי, אך עשוי להיות בעל ממדים כלשהם.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

L2Loss (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

אובדן L2

 L2Loss(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const