זרימת טנסור :: אופ :: לגמה

#include <math_ops.h>

מחשבת את יומן הערך המוחלט של Gamma(x) אלמנטית.

סיכום

עבור מספרים חיוביים, פונקציה זו מחשבת יומן ((קלט - 1)!) עבור כל רכיב בטנסור. lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

דוגמא:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

לגמה

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const