זרימת טנסור :: אופ :: LogSoftmax

#include <nn_ops.h>

מחשבת הפעלות softmax של יומן.

סיכום

עבור כל אצווה i וכיתה j יש לנו

logsoftmax[i, j] = logits[i, j] - log(sum(exp(logits[i])))

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • logits: 2-D עם צורה [batch_size, num_classes] .

החזרות:

  • Output : אותה צורה כמו logits .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

LogSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

תכונות ציבוריות

logsoftmax
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

logsoftmax

::tensorflow::Output logsoftmax

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

LogSoftmax

 LogSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const