זרימת טנסור :: אופ :: לא הגיוני

#include <math_ops.h>

מחזיר את ערך האמת של NOT x אלמנטית.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • x: Tensor מסוג bool .

החזרות:

  • Output : Tensor מסוג bool עם צורה זהה ל- x . השלילה ההגיונית של x .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

LogicalNot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

לא הגיוני

 LogicalNot(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const