זרימת טנסור :: אופ :: NextAfter

#include <math_ops.h>

מחזירה את הערך המיוצג הבא של x1 לכיוון x2 , מבחינה x2 .

סיכום

פעולה זו מחזירה את אותה תוצאה כמו הפונקציה C ++ std :: nextafter.

זה יכול גם להחזיר מספר תת-נורמלי.

(cpp) שווה ערך לפונקציה C ++ std :: nextafter.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

NextAfter

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const