זרימת טנסור :: אופ :: NoOp

#include <no_op.h>

לא עושה דבר.

סיכום

שימושי רק כמציין מיקום לקצוות שליטה.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

NoOp (const :: tensorflow::Scope & scope)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

NoOp

 NoOp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const