זרימת טנסור :: אופ :: NonMaxSuppressionWithOverlaps

#include <image_ops.h>

בחמדנות בוחרת קבוצת משנה של תיבות תוחמת בסדר ציון יורד.

סיכום

גיזום תיבות בעלות חפיפה גבוהה עם תיבות שנבחרו בעבר. תיבות score_threshold עם ציון נמוך מ- score_threshold מוסרות. ערכי חפיפה N-by-n מסופקים כמטריצה ​​מרובעת, המאפשרת להגדיר קריטריון חפיפה מותאם אישית (למשל צומת מעל איחוד, צומת על שטח וכו ').

הפלט של פעולה זו הוא קבוצה של מספרים שלמים המוסיפים אינדקס לאוסף הקלט של תיבות התוחם המייצגות את התיבות שנבחרו. לאחר מכן ניתן להשיג את קואורדינטות תיבת התוחם המתאימות למדדים שנבחרו באמצעות tf.gather operation . לדוגמה:

selected_indices = tf.image.non_max_suppression_with_overlaps (חפיפות, ציונים, max_output_size, חפיפה_סף, ניקוד_סף) נבחר_קופסאות = tf.gather (תיבות, אינדקסים נבחרים)

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • חפיפות: טנזור צף דו-ממדי של צורה [num_boxes, num_boxes] המייצג את ערכי החפיפה של n-by-n.
 • ציונים: טנסור צף 1-D של צורה [num_boxes] המייצג ציון יחיד המתאים לכל תיבה (כל שורה של תיבות).
 • max_output_size: טנסור שלם סקלרי המייצג את המספר המרבי של תיבות שיש לבחור על ידי דיכוי לא מקסימלי.
 • overlap_threshold: טנסור צף 0-D המייצג את סף ההחלטה אם גם תיבות חופפות.
 • score_threshold: טנסור צף 0-D המייצג את סף ההחלטה מתי להסיר תיבות על בסיס ציון.

החזרות:

 • Output : טנזור שלם תלת-ממדי של צורה [M] המייצג את המדדים שנבחרו מהתיבות טנסור, כאשר M <= max_output_size .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

NonMaxSuppressionWithOverlaps (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input overlaps, :: tensorflow::Input scores, :: tensorflow::Input max_output_size, :: tensorflow::Input overlap_threshold, :: tensorflow::Input score_threshold)

תכונות ציבוריות

operation
selected_indices

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

שנבחרו_אינדקסים

::tensorflow::Output selected_indices

פונקציות ציבוריות

NonMaxSuppressionWithOverlaps

 NonMaxSuppressionWithOverlaps(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input overlaps,
 ::tensorflow::Input scores,
 ::tensorflow::Input max_output_size,
 ::tensorflow::Input overlap_threshold,
 ::tensorflow::Input score_threshold
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const