זרימת טנסור :: אופ :: ParseTensor

#include <parsing_ops.h>

הופך זרימת טנסור סדרתית. טנסור פרוטו פרוטו לטנסור.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • סידורי: מחרוזת סקלרית המכילה פרוטו סדרתי TensorProto.
  • out_type: סוג הטנסור הסדרתי. הסוג המסופק חייב להתאים לסוג הטנסור הסדרתי ולא תתבצע המרה מרומזת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

ParseTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const