זרימת טנסור :: אופ :: ReaderNumRecordsProduced

#include <io_ops.h>

מחזירה את מספר הרשומות שהקורא הפיק.

סיכום

זה זהה למספר ההוצאות להורג של ReaderRead שהצליחו.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.

החזרות:

  • Output : הטנזור שהופק על ידי הרשומות.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

תכונות ציבוריות

operation
records_produced

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

רשומות שהופקו

::tensorflow::Output records_produced

פונקציות ציבוריות

ReaderNumRecordsProduced

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const