זרימת טנסור :: אופ :: ReaderSerializeState

#include <io_ops.h>

הפק טנזור מיתרים המקודד את מצבו של קורא.

סיכום

לא כל הקוראים תומכים בסידורי סדרה, כך שזו עלולה לייצר שגיאה לא מיושמת.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • ידית קורא: מטפל בקורא.

החזרות:

  • Output : טנזור המדינה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ReaderSerializeState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

תכונות ציבוריות

operation
state

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

מדינה

::tensorflow::Output state

פונקציות ציבוריות

ReaderSerializeState

 ReaderSerializeState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const