זרימת טנסור :: אופ :: RefNextIteration

#include <control_flow_ops.h>

הופך את קלטו לזמין לאיטרציה הבאה.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • נתונים: הטנסור שיועמד לרשות האיטרציה הבאה.

החזרות:

  • Output : אותו טנסור כמו data .

בונים והרסנים

RefNextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

RefNextIteration

 RefNextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const