זרימת טנסור :: אופ :: סלו

#include <nn_ops.h>

מחשב ליניארי אקספוננציאלי מוקטן: scale * alpha * (exp(features) - 1)

סיכום

אם <0, scale * features אחרת.

לשימוש יחד עם 'initializer = tf.variance_scaling_initializer (factor = 1.0, mode =' FAN_IN ') . For correct dropout, use tf.contrib.nn.alpha_dropout`.

ראה רשתות עצביות מנרמלות עצמית

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור ההפעלות.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Selu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

תכונות ציבוריות

activations
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

הפעלות

::tensorflow::Output activations

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

סלו

 Selu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const