זרימת טנסור :: אופ :: ShardedFilespec

#include <io_ops.h>

צור תבנית גלוב התואמת את כל שמות הקבצים השמורים.

סיכום

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : שם הקובץ טנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ShardedFilespec (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input basename, :: tensorflow::Input num_shards)

תכונות ציבוריות

filename
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

שם קובץ

::tensorflow::Output filename

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

ShardedFilespec

 ShardedFilespec(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input basename,
  ::tensorflow::Input num_shards
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const