זרימת טנסור :: אופ :: סִימָן

#include <math_ops.h>

מחזיר אינדיקציה אלמנטית של סימן המספר.

סיכום

y = sign(x) = -1 אם x < 0 ; 0 אם x == 0 ; 1 אם x > 0 .

למספרים מורכבים, y = sign(x) = x / |x| אם x != 0 , אחרת y = 0 .

דוגמה לשימוש: tf.math.sign ([0., 2., -3.])

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Sign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

סִימָן

 Sign(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const