זרימת טנסור :: אופ :: SparseConcat

#include <sparse_ops.h>

SparseTensor רשימה של SparseTensor לאורך הממד שצוין.

סיכום

השרשור הוא ביחס לגרסאות הצפופות של טנזורים דלילים אלה. ההנחה היא כי כל קלט הוא SparseTensor מסודרים לאורך מספר מימד הולך וגדל.

כל צורות הקלט חייבות להתאים, למעט המימד הקשור. רשימות indices , values shapes חייבות להיות באותו אורך.

צורת הפלט זהה לתשומות ', למעט לאורך המימד הקשור, שם זהו סכום גדלי התשומות לאורך אותו מימד.

אלמנטים הפלט יופעלו כדי לשמור על סדר המיון לאורך מספר המימדים הגדל.

פעולה זו פועלת בזמן O(M log M) , כאשר M הוא המספר הכולל של הערכים שאינם ריקים בכל הקלטים. זאת בשל הצורך במיון פנימי על מנת לשרשר ביעילות על פני מימד שרירותי.

לדוגמא, אם concat_dim = 1 והתשומות הן

sp_inputs[0]: shape = [2, 3]
[0, 2]: "a"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

sp_inputs[1]: shape = [2, 4]
[0, 1]: "d"
[0, 2]: "e"

ואז הפלט יהיה

shape = [2, 7]
[0, 2]: "a"
[0, 4]: "d"
[0, 5]: "e"
[1, 0]: "b"
[1, 1]: "c"

מבחינה גרפית זה שווה ערך לביצוע

[  a] concat [ d e ] = [  a  d e ]
[b c ]    [    ]  [b c     ]

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • מדדים: 2-D. מדדים של כל קלט SparseTensor .
 • ערכים: 1-D. ערכים שאינם ריקים של כל SparseTensor .
 • צורות: 1-D. צורות של כל SparseTensor .
 • concat_dim: ממד לשרשור לאורך. חייב להיות בטווח [-דרגה, דרגה), כאשר הדרגה היא מספר הממדים בכל קלט SparseTensor .

החזרות:

 • Output פלט_אינדקסים: דו-ממדי. מדדים של SparseTensor המשורשר.
 • Output פלט_ערכים: 1-D. ערכים שאינם ריקים של SparseTensor המשורשר.
 • Output פלט_צורה: 1-D. צורתו של SparseTensor המשורשר.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseConcat (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList indices, :: tensorflow::InputList values, :: tensorflow::InputList shapes, int64 concat_dim)

תכונות ציבוריות

operation
output_indices
output_shape
output_values

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פלט_אינדקסים

::tensorflow::Output output_indices

פלט_צורה

::tensorflow::Output output_shape

ערכי פלט

::tensorflow::Output output_values

פונקציות ציבוריות

SparseConcat

 SparseConcat(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList indices,
 ::tensorflow::InputList values,
 ::tensorflow::InputList shapes,
 int64 concat_dim
)