זרימת טנסור :: אופ :: הוסף SparseDenseCwise

#include <sparse_ops.h>

מוסיף את SparseTensor וכן צפוף מותח , באמצעות כללים מיוחדים אלה:

סיכום

(1) משדר את הצד הצפוף כך שיהיה לו אותו צורה כמו הצד הדליל, אם הוא זכאי; (2) לאחר מכן, רק הערכים הצפופים שמצביע עליהם המדדים של ה- SparseTensor משתתפים בתוספת החכמה.

לפי כללים אלה, התוצאה היא SparseTensor הגיוני עם אותם מדדים וצורה בדיוק, אך אולי עם ערכים שונים שאינם אפסיים. הפלט של Op זה הוא הערכים הנובעים מאפס.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • sp_indices: 2-D. מטריצת N x R עם מדדי הערכים שאינם ריקים ב- SparseTensor, אולי לא בסדר קנוני.
 • sp_values: 1-D. N ערכים שאינם ריקים המתאימים ל- sp_indices .
 • sp_shape: 1-D. צורת הקלט SparseTensor.
 • צפוף: R -D. אופרנד טנסור צפוף.

החזרות:

 • Output : 1-D. ערכי N המנותחים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseDenseCwiseAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sp_indices, :: tensorflow::Input sp_values, :: tensorflow::Input sp_shape, :: tensorflow::Input dense)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

הוסף SparseDenseCwise

 SparseDenseCwiseAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sp_indices,
 ::tensorflow::Input sp_values,
 ::tensorflow::Input sp_shape,
 ::tensorflow::Input dense
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const