זרימת טנסור :: אופ :: חותמת זמן

#include <logging_ops.h>

מספק את הזמן מאז תקופה בשניות.

סיכום

מחזיר את חותמת הזמן כ- float64 למשך שניות מאז תקופת יוניקס.

הערה: חותמת הזמן מחושבת בעת ביצוע ה- op, ולא כאשר היא מתווספת לגרף.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Timestamp (const :: tensorflow::Scope & scope)

תכונות ציבוריות

operation
ts

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

ts

::tensorflow::Output ts

פונקציות ציבוריות

חותמת זמן

 Timestamp(
  const ::tensorflow::Scope & scope
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const