זרימת טנסור :: אופ :: זיטה

#include <math_ops.h>

חישוב פונקציית זטה הורביץ \((x, q)\).

סיכום

הפונקציה Hurwitz zeta מוגדרת כ:

\((x, q) = {n=0}^{} (q + n)^{-x}\)

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Zeta (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input q)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

זיטה

 Zeta(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input q
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const