ממשק API של Core Tensorflow

סיכום

טיפוסים

OutputList typedef
std::vector< Output >
סוג לייצוג תפוקת אופים המייצרת יותר מפלט אחד, או רשימת טנזורים.

פונקציות

CreateOutputWithScope (string op_name, absl::Span< const :: tensorflow::Input > inputs, const Scope & scope, Output *output)
Status

שיעורים

tensorflow :: ClientSession

אובייקט ClientSession מאפשר למתקשר לנהוג בהערכת גרף TensorFlow שנבנה באמצעות ממשק ה- API של C ++.

tensorflow :: קלט

מייצג ערך טנסור שיכול לשמש אופרנד למבצע .

tensorflow :: InputList

סוג לייצוג הקלט לאופציות הדורשות רשימת טנזורים.

tensorflow :: מבצע

מייצג צומת בגרף החישוב.

זרימת טנסור :: פלט

מייצג ערך טנזור המיוצר על ידי מבצע .

זרימת טנסור :: היקף

אובייקט Scope מייצג קבוצה של אופציות קשורות של TensorFlow בעלות אותם מאפיינים כמו קידומת שם נפוצה.

tensorflow :: TensorBuffer

טיפוסים

רשימת פלט

std::vector< Output > OutputList

סוג לייצוג תפוקת אופים המייצרת יותר מפלט אחד, או רשימת טנזורים.

פונקציות

CreateOutputWithScope

Status CreateOutputWithScope(
  string op_name,
  absl::Span< const ::tensorflow::Input > inputs,
  const Scope & scope,
  Output *output
)