השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: BiasAddGrad :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור BiasAddGrad .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::BiasAddGrad::Attrs::data_format_ = "NHWC"

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::BiasAddGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

בתבנית ברירת המחדל "NHWC", טנסור ההטיה יתווסף לממד האחרון של טנסור הערך. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב]. הטנסור יתווסף ל- "in_channels", הממד השלישי-האחרון.

ברירת המחדל היא "NHWC"