השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: Conv3DBackpropInputV2 :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Conv3DBackpropInputV2 .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece
dilations_ = Default_dilations()
gtl::ArraySlice< int >

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
טנסור 1-D באורך 5.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

התרחבות_

gtl::ArraySlice< int > tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::dilations_ = Default_dilations()

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

בפורמט ברירת המחדל "NDHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בעומק, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCDHW", סדר אחסון הנתונים הוא: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

ברירת המחדל היא "NDHWC"

התרחבות

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Conv3DBackpropInputV2::Attrs::Dilations(
  const gtl::ArraySlice< int > & x
)

טנסור 1-D באורך 5.

גורם ההרחבה לכל מימד input . אם מוגדר כ- k> 1, יהיו תאי דילוג בין k-1 בין כל אלמנט המסנן בממד זה. סדר המימדים נקבע על פי הערך של data_format , ראה לעיל לפרטים. התרחבות במידת האצווה והעומק חייבת להיות 1.

ברירת המחדל היא [1, 1, 1, 1, 1]