השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: תמונה :: עו"ד

#include <math_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Imag .

סיכום

תכונות ציבוריות

Tout_ = DT_FLOAT
DataType

פונקציות ציבוריות

Tout (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא DT_FLOAT.

תכונות ציבוריות

לְסַפְסֵר_

DataType tensorflow::ops::Imag::Attrs::Tout_ = DT_FLOAT

פונקציות ציבוריות

לְסַפְסֵר

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Imag::Attrs::Tout(
  DataType x
)

ברירת המחדל היא DT_FLOAT.