זרימת טנסור :: אופ :: LogUniformCandidateSampler :: עו"ד

#include <candidate_sampling_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור LogUniformCandidateSampler .

סיכום

תכונות ציבוריות

seed2_ = 0
int64
seed_ = 0
int64

פונקציות ציבוריות

Seed (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם זרעים או זרעים 2 מוגדרים כלא אפסיים, מחולל המספרים האקראיים נזרע על ידי הזרע הנתון.
Seed2 (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
זרע שני למניעת התנגשות זרעים.

תכונות ציבוריות

seed2_

int64 tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::seed2_ = 0

זֶרַע_

int64 tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::seed_ = 0

פונקציות ציבוריות

זֶרַע

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::Seed(
  int64 x
)

אם זרעים או זרעים 2 מוגדרים כלא אפסיים, מחולל המספרים האקראיים נזרע על ידי הזרע הנתון.

אחרת, הוא נזרע על ידי זרע אקראי.

ברירת המחדל היא 0

זרע 2

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::LogUniformCandidateSampler::Attrs::Seed2(
  int64 x
)

זרע שני למניעת התנגשות זרעים.

ברירת המחדל היא 0