השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: MaxPoolWithArgmax :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPoolWithArgmax .

סיכום

תכונות ציבוריות

Targmax_ = DT_INT64
DataType
include_batch_in_index_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

IncludeBatchInIndex (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
האם לכלול ממד אצווה באינדקס שטוח של argmax .
Targmax (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא DT_INT64.

תכונות ציבוריות

Targmax_

DataType tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax_ = DT_INT64

include_batch_in_index_

bool tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::include_batch_in_index_ = false

פונקציות ציבוריות

IncludeBatchInIndex

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::IncludeBatchInIndex(
  bool x
)

האם לכלול ממד אצווה באינדקס שטוח של argmax .

ברירת המחדל היא שקר

Targmax

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPoolWithArgmax::Attrs::Targmax(
  DataType x
)

ברירת המחדל היא DT_INT64.