השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: MaxPool3DGrad :: עו"ד

#include <nn_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPool3DGrad .

סיכום

תכונות ציבוריות

data_format_ = "NDHWC"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

תכונות ציבוריות

פורמט נתונים_

StringPiece tensorflow::ops::MaxPool3DGrad::Attrs::data_format_ = "NDHWC"

פונקציות ציבוריות

פורמט נתונים

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::MaxPool3DGrad::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט.

בפורמט ברירת המחדל "NDHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בעומק, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCDHW", סדר אחסון הנתונים הוא: [batch, in_channels, in_depth, in_height, in_width].

ברירת המחדל היא "NDHWC"