השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: NonMaxSuppressionV5 :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור NonMaxSuppressionV5 .

סיכום

תכונות ציבוריות

pad_to_max_output_size_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

PadToMaxOutputSize (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, את הפלט selected_indices מרופד להיות באורך max_output_size .

תכונות ציבוריות

pad_to_max_output_size_

bool tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV5::Attrs::pad_to_max_output_size_ = false

פונקציות ציבוריות

PadToMaxOutputSize

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppressionV5::Attrs::PadToMaxOutputSize(
  bool x
)

אם נכון, את הפלט selected_indices מרופד להיות באורך max_output_size .

ברירת המחדל היא שקר.

ברירת המחדל היא שקר