השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: NonMaxSuppression :: עו"ד

#include <image_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור NonMaxSuppression .

סיכום

תכונות ציבוריות

iou_threshold_ = 0.5f
float

פונקציות ציבוריות

IouThreshold (float x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מצוף המייצג את סף ההחלטה אם תיבות חופפות יותר מדי ביחס ל- IOU.

תכונות ציבוריות

iou_threshold_

float tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::iou_threshold_ = 0.5f

פונקציות ציבוריות

IouThreshold

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::NonMaxSuppression::Attrs::IouThreshold(
  float x
)

מצוף המייצג את סף ההחלטה אם תיבות חופפות יותר מדי ביחס ל- IOU.

ברירת המחדל היא 0.5