זרימת טנסור :: אופ :: PrintV2 :: עו"ד

#include <logging_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור PrintV2 .

סיכום

תכונות ציבוריות

end_ = "\n"
StringPiece
output_stream_ = "stderr"
StringPiece

פונקציות ציבוריות

End (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
ברירת המחדל היא "\ n".
OutputStream (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מחרוזת המציינת את זרם הפלט או את רמת הכניסה להדפסה.

תכונות ציבוריות

סוֹף_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::end_ = "\n"

פלט_זרם_

StringPiece tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::output_stream_ = "stderr"

פונקציות ציבוריות

סוֹף

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::End(
  StringPiece x
)

ברירת המחדל היא "\ n".

OutputStream

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::PrintV2::Attrs::OutputStream(
  StringPiece x
)

מחרוזת המציינת את זרם הפלט או את רמת הכניסה להדפסה.

ברירת המחדל היא "stderr"